18 gương mặt gợi cảm nhất qua các năm thế giới được tạp chí Maxim bình chọn

Maxim là một trong những tạp chí hàng đầu dành cho phái mạnh trên thế giới. Đã 18 năm kể từ khi tạp chí Maxim công bố danh sách thường niên những ngôi sao gợi cảm nhất thế giới.

0
125

 

18 gương mặt gợi cảm nhất qua các năm thế giới được tạp chí Maxim bình chọn - Hình 2

18 gương mặt gợi cảm nhất qua các năm thế giới được tạp chí Maxim bình chọn - Hình 3

18 gương mặt gợi cảm nhất qua các năm thế giới được tạp chí Maxim bình chọn - Hình 4

18 gương mặt gợi cảm nhất qua các năm thế giới được tạp chí Maxim bình chọn - Hình 5

18 gương mặt gợi cảm nhất qua các năm thế giới được tạp chí Maxim bình chọn - Hình 6

18 gương mặt gợi cảm nhất qua các năm thế giới được tạp chí Maxim bình chọn - Hình 7

18 gương mặt gợi cảm nhất qua các năm thế giới được tạp chí Maxim bình chọn - Hình 8

18 gương mặt gợi cảm nhất qua các năm thế giới được tạp chí Maxim bình chọn - Hình 9

18 gương mặt gợi cảm nhất qua các năm thế giới được tạp chí Maxim bình chọn - Hình 10

18 gương mặt gợi cảm nhất qua các năm thế giới được tạp chí Maxim bình chọn - Hình 11

18 gương mặt gợi cảm nhất qua các năm thế giới được tạp chí Maxim bình chọn - Hình 12

18 gương mặt gợi cảm nhất qua các năm thế giới được tạp chí Maxim bình chọn - Hình 13

18 gương mặt gợi cảm nhất qua các năm thế giới được tạp chí Maxim bình chọn - Hình 14

18 gương mặt gợi cảm nhất qua các năm thế giới được tạp chí Maxim bình chọn - Hình 15

18 gương mặt gợi cảm nhất qua các năm thế giới được tạp chí Maxim bình chọn - Hình 16

18 gương mặt gợi cảm nhất qua các năm thế giới được tạp chí Maxim bình chọn - Hình 17

18 gương mặt gợi cảm nhất qua các năm thế giới được tạp chí Maxim bình chọn - Hình 18

SHARE