“Ác nữ giật chồng” trong “Gạo nếp gạo tẻ” ngoài đời quyến rũ thế này

Nếu trong phim Băng Di vào vai cô tiểu thư nhà giàu đài các, lúc nào cũng lộng lẫy trên từng thước phim thì ở ngoài đời gu thời trang sành điệu của cô cũng rất đẳng cấp và quyến rũ.

0
119

Ác nữ giật chồng trong Gạo nếp gạo tẻ ngoài đời quyến rũ thế này - Hình 2

Ác nữ giật chồng trong Gạo nếp gạo tẻ ngoài đời quyến rũ thế này - Hình 3

Ác nữ giật chồng trong Gạo nếp gạo tẻ ngoài đời quyến rũ thế này - Hình 4

Ác nữ giật chồng trong Gạo nếp gạo tẻ ngoài đời quyến rũ thế này - Hình 5

Ác nữ giật chồng trong Gạo nếp gạo tẻ ngoài đời quyến rũ thế này - Hình 6

Ác nữ giật chồng trong Gạo nếp gạo tẻ ngoài đời quyến rũ thế này - Hình 7

Ác nữ giật chồng trong Gạo nếp gạo tẻ ngoài đời quyến rũ thế này - Hình 8

Ác nữ giật chồng trong Gạo nếp gạo tẻ ngoài đời quyến rũ thế này - Hình 9

Ác nữ giật chồng trong Gạo nếp gạo tẻ ngoài đời quyến rũ thế này - Hình 10

Ác nữ giật chồng trong Gạo nếp gạo tẻ ngoài đời quyến rũ thế này - Hình 11

SHARE