Bạn bè nghệ sĩ có mặt từ sớm, thắp nén nhang tiễn biệt NSƯT Thanh Hoàng

Diễn viên Mỹ Uyên cùng một số bạn bè đã có mặt từ sớm để thắp nén nhang chia buồn cùng gia đình NSƯT Thanh Hoàng.

0
307
SHARE