Bạn thân trả lời lấp lửng câu hỏi Phạm Băng Băng – Lý Thần chia tay giữa scandal trốn thuế

Giữa những tin đồn trốn thuế, chia tay, Phạm Băng Băng và Lý Thần vẫn giữ im lặng.

0
154