Bị chụp lén nhưng nhan sắc của “thần tiên tỷ tỷ” Thái vẫn đẹp bất chấp

Hiện tại, người đẹp của xứ sở chùa vàng đang có những ngày làm việc, quay hình bận rộn tại Việt Nam.

0
150
Bị chụp lén nhưng nhan sắc của thần tiên tỷ tỷ Thái vẫn đẹp bất chấp - Hình 2
Bị chụp lén nhưng nhan sắc của thần tiên tỷ tỷ Thái vẫn đẹp bất chấp - Hình 3
Bị chụp lén nhưng nhan sắc của thần tiên tỷ tỷ Thái vẫn đẹp bất chấp - Hình 4
Bị chụp lén nhưng nhan sắc của thần tiên tỷ tỷ Thái vẫn đẹp bất chấp - Hình 5
Bị chụp lén nhưng nhan sắc của thần tiên tỷ tỷ Thái vẫn đẹp bất chấp - Hình 6

SHARE