Bóng hồng Sài Thành đọ dáng Yamaha YZF-R15 Joker

Chiếc Yamaha R15 mang trên mình màu tím với hình ảnh nhân vật Joker của DC Comics, có dịp tạo dáng cùng bóng hồng Sài Thành trong bộ ảnh ma mị.

0
56

Bóng hồng Sài Thành đọ dáng Yamaha YZF-R15 Joker - Hình 2

Bóng hồng Sài Thành đọ dáng Yamaha YZF-R15 Joker - Hình 3

Bóng hồng Sài Thành đọ dáng Yamaha YZF-R15 Joker - Hình 4

Bóng hồng Sài Thành đọ dáng Yamaha YZF-R15 Joker - Hình 5

Bóng hồng Sài Thành đọ dáng Yamaha YZF-R15 Joker - Hình 6

Bóng hồng Sài Thành đọ dáng Yamaha YZF-R15 Joker - Hình 7

Bóng hồng Sài Thành đọ dáng Yamaha YZF-R15 Joker - Hình 8

Bóng hồng Sài Thành đọ dáng Yamaha YZF-R15 Joker - Hình 9

Bóng hồng Sài Thành đọ dáng Yamaha YZF-R15 Joker - Hình 10

Bóng hồng Sài Thành đọ dáng Yamaha YZF-R15 Joker - Hình 11

Bóng hồng Sài Thành đọ dáng Yamaha YZF-R15 Joker - Hình 12

SHARE