Chân dài 1,8 m khiến Chiến Thắng mê mẩn đẹp như tiên nữ trong bộ ảnh mới

Em Xoan của “Làng ế vợ” khiến nhiều người tò mò về cuộc sống “ở ẩn”.

0
257

Chân dài 1,8 m khiến Chiến Thắng mê mẩn đẹp như tiên nữ trong bộ ảnh mới - Hình 1

Chân dài 1,8 m khiến Chiến Thắng mê mẩn đẹp như tiên nữ trong bộ ảnh mới - Hình 3

Chân dài 1,8 m khiến Chiến Thắng mê mẩn đẹp như tiên nữ trong bộ ảnh mới - Hình 4

Chân dài 1,8 m khiến Chiến Thắng mê mẩn đẹp như tiên nữ trong bộ ảnh mới - Hình 5

Chân dài 1,8 m khiến Chiến Thắng mê mẩn đẹp như tiên nữ trong bộ ảnh mới - Hình 6

Chân dài 1,8 m khiến Chiến Thắng mê mẩn đẹp như tiên nữ trong bộ ảnh mới - Hình 7

Chân dài 1,8 m khiến Chiến Thắng mê mẩn đẹp như tiên nữ trong bộ ảnh mới - Hình 8

Chân dài 1,8 m khiến Chiến Thắng mê mẩn đẹp như tiên nữ trong bộ ảnh mới - Hình 9

Chân dài 1,8 m khiến Chiến Thắng mê mẩn đẹp như tiên nữ trong bộ ảnh mới - Hình 10

Chân dài 1,8 m khiến Chiến Thắng mê mẩn đẹp như tiên nữ trong bộ ảnh mới - Hình 11

Chân dài 1,8 m khiến Chiến Thắng mê mẩn đẹp như tiên nữ trong bộ ảnh mới - Hình 12

Chân dài 1,8 m khiến Chiến Thắng mê mẩn đẹp như tiên nữ trong bộ ảnh mới - Hình 13

Chân dài 1,8 m khiến Chiến Thắng mê mẩn đẹp như tiên nữ trong bộ ảnh mới - Hình 14

Chân dài 1,8 m khiến Chiến Thắng mê mẩn đẹp như tiên nữ trong bộ ảnh mới - Hình 15

SHARE