Có sức người sỏi đá cũng thành… nghệ thuật

0
85

Akie Nakata thường đi tìm những hòn cuội nhỏ để thực hiện những tác phẩm chân thực đến mức gây sửng sốt. Cô bắt đầu thực hiện tác phẩm trên những hòn cuội kể từ năm 2011 và từ đó đến nay chưa bao giờ thấy hết cảm hứng với những viên đá cuội.

Có sức người sỏi đá cũng thành… nghệ thuật:

Có sức người sỏi đá cũng thành... nghệ thuật - 2
Có sức người sỏi đá cũng thành... nghệ thuật - 3
Có sức người sỏi đá cũng thành... nghệ thuật - 4
Có sức người sỏi đá cũng thành... nghệ thuật - 5
Có sức người sỏi đá cũng thành... nghệ thuật - 6
Có sức người sỏi đá cũng thành... nghệ thuật - 7
Có sức người sỏi đá cũng thành... nghệ thuật - 8
Có sức người sỏi đá cũng thành... nghệ thuật - 9
Có sức người sỏi đá cũng thành... nghệ thuật - 10
Có sức người sỏi đá cũng thành... nghệ thuật - 11
Có sức người sỏi đá cũng thành... nghệ thuật - 12

Theo Dân trí