Con bi trị giá 20.000 đô mà đánh như chơi.

0
157
SHARE