Cuộc đổ bộ Walcheren và cách Anh-Canada mở màn chiến dịch Infatuate

Cuộc đổ bộ Walcheren của liên quân Anh-Canada mở đầu chiến dịch Infatuate – chiến dịch đã buộc khoảng 40.000 lính phát xít Đức buông súng đầu hàng.

0
573