Dàn trai xinh gái đẹp, học giỏi của trường ĐH Y Dược Cần Thơ

Trong số họ, có người là top 10 Hoa Hậu Việt Nam, Á khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long.

0
128
Dàn trai xinh gái đẹp, học giỏi của trường ĐH Y Dược Cần Thơ - Hình 2
Dàn trai xinh gái đẹp, học giỏi của trường ĐH Y Dược Cần Thơ - Hình 3
Dàn trai xinh gái đẹp, học giỏi của trường ĐH Y Dược Cần Thơ - Hình 4
Dàn trai xinh gái đẹp, học giỏi của trường ĐH Y Dược Cần Thơ - Hình 5
Dàn trai xinh gái đẹp, học giỏi của trường ĐH Y Dược Cần Thơ - Hình 6
Dàn trai xinh gái đẹp, học giỏi của trường ĐH Y Dược Cần Thơ - Hình 7
Dàn trai xinh gái đẹp, học giỏi của trường ĐH Y Dược Cần Thơ - Hình 8
Dàn trai xinh gái đẹp, học giỏi của trường ĐH Y Dược Cần Thơ - Hình 9
Dàn trai xinh gái đẹp, học giỏi của trường ĐH Y Dược Cần Thơ - Hình 10
Dàn trai xinh gái đẹp, học giỏi của trường ĐH Y Dược Cần Thơ - Hình 11
Dàn trai xinh gái đẹp, học giỏi của trường ĐH Y Dược Cần Thơ - Hình 12
Dàn trai xinh gái đẹp, học giỏi của trường ĐH Y Dược Cần Thơ - Hình 13
SHARE