Đặt lên bàn cân gu thời trang ấn tượng của hai chị em Gigi Hadid và Bella Hadid

Phong cách thời trang sành điệu, cá tính của cặp chị em siêu mẫu đều khiến công chúng ấn tượng. Thử một lần đặt lên bàn cân so sánh về sự khác biệt trong việc lựa chọn trang phục của họ xem sao.

0
96

Đặt lên bàn cân gu thời trang ấn tượng của hai chị em Gigi Hadid và Bella Hadid - Hình 2

Đặt lên bàn cân gu thời trang ấn tượng của hai chị em Gigi Hadid và Bella Hadid - Hình 3

Đặt lên bàn cân gu thời trang ấn tượng của hai chị em Gigi Hadid và Bella Hadid - Hình 4

Đặt lên bàn cân gu thời trang ấn tượng của hai chị em Gigi Hadid và Bella Hadid - Hình 5

Đặt lên bàn cân gu thời trang ấn tượng của hai chị em Gigi Hadid và Bella Hadid - Hình 6

Đặt lên bàn cân gu thời trang ấn tượng của hai chị em Gigi Hadid và Bella Hadid - Hình 7

Đặt lên bàn cân gu thời trang ấn tượng của hai chị em Gigi Hadid và Bella Hadid - Hình 8

Đặt lên bàn cân gu thời trang ấn tượng của hai chị em Gigi Hadid và Bella Hadid - Hình 9

Đặt lên bàn cân gu thời trang ấn tượng của hai chị em Gigi Hadid và Bella Hadid - Hình 10

Đặt lên bàn cân gu thời trang ấn tượng của hai chị em Gigi Hadid và Bella Hadid - Hình 11

Đặt lên bàn cân gu thời trang ấn tượng của hai chị em Gigi Hadid và Bella Hadid - Hình 12

Đặt lên bàn cân gu thời trang ấn tượng của hai chị em Gigi Hadid và Bella Hadid - Hình 13

Đặt lên bàn cân gu thời trang ấn tượng của hai chị em Gigi Hadid và Bella Hadid - Hình 14

Đặt lên bàn cân gu thời trang ấn tượng của hai chị em Gigi Hadid và Bella Hadid - Hình 15

Đặt lên bàn cân gu thời trang ấn tượng của hai chị em Gigi Hadid và Bella Hadid - Hình 16

Đặt lên bàn cân gu thời trang ấn tượng của hai chị em Gigi Hadid và Bella Hadid - Hình 17

SHARE