Demi Rose hoá ‘búp bê Barbie hồng’ bốc lửa trong kỳ nghỉ ở Thái Lan

Demi Rose tiếp tục có những shoot hình bikini bốc lửa ở Thái Lan, và lần này là trong sắc hồng ngọt ngào.

0
146
Demi Rose hoá 'búp bê Barbie hồng' bốc lửa trong kỳ nghỉ ở Thái Lan - Hình 2
Demi Rose hoá 'búp bê Barbie hồng' bốc lửa trong kỳ nghỉ ở Thái Lan - Hình 3
Demi Rose hoá 'búp bê Barbie hồng' bốc lửa trong kỳ nghỉ ở Thái Lan - Hình 4
Demi Rose hoá 'búp bê Barbie hồng' bốc lửa trong kỳ nghỉ ở Thái Lan - Hình 5
Demi Rose hoá 'búp bê Barbie hồng' bốc lửa trong kỳ nghỉ ở Thái Lan - Hình 6
Demi Rose hoá 'búp bê Barbie hồng' bốc lửa trong kỳ nghỉ ở Thái Lan - Hình 7
Demi Rose hoá 'búp bê Barbie hồng' bốc lửa trong kỳ nghỉ ở Thái Lan - Hình 8
Demi Rose hoá 'búp bê Barbie hồng' bốc lửa trong kỳ nghỉ ở Thái Lan - Hình 9
Demi Rose hoá 'búp bê Barbie hồng' bốc lửa trong kỳ nghỉ ở Thái Lan - Hình 10
SHARE