Đi chơi một mình sợ buồn, thiên thần Shoko Takahashi rủ 40 fan nam cùng du lịch suối nước nóng

Chuyến đi của Shoko Takahashi được chào bán tới các fan hâm mộ của cô với mức giá 21 triệu đồng.

0
238
Đi chơi một mình sợ buồn, thiên thần Shoko Takahashi rủ 40 fan nam cùng du lịch suối nước nóng - Hình 2
Đi chơi một mình sợ buồn, thiên thần Shoko Takahashi rủ 40 fan nam cùng du lịch suối nước nóng - Hình 4
Đi chơi một mình sợ buồn, thiên thần Shoko Takahashi rủ 40 fan nam cùng du lịch suối nước nóng - Hình 5
Đi chơi một mình sợ buồn, thiên thần Shoko Takahashi rủ 40 fan nam cùng du lịch suối nước nóng - Hình 6
Đi chơi một mình sợ buồn, thiên thần Shoko Takahashi rủ 40 fan nam cùng du lịch suối nước nóng - Hình 7
Đi chơi một mình sợ buồn, thiên thần Shoko Takahashi rủ 40 fan nam cùng du lịch suối nước nóng - Hình 8
Đi chơi một mình sợ buồn, thiên thần Shoko Takahashi rủ 40 fan nam cùng du lịch suối nước nóng - Hình 9
Đi chơi một mình sợ buồn, thiên thần Shoko Takahashi rủ 40 fan nam cùng du lịch suối nước nóng - Hình 10
Đi chơi một mình sợ buồn, thiên thần Shoko Takahashi rủ 40 fan nam cùng du lịch suối nước nóng - Hình 11
Đi chơi một mình sợ buồn, thiên thần Shoko Takahashi rủ 40 fan nam cùng du lịch suối nước nóng - Hình 12
Đi chơi một mình sợ buồn, thiên thần Shoko Takahashi rủ 40 fan nam cùng du lịch suối nước nóng - Hình 13

SHARE