Điểm mặt “hang ổ” không quân Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam

Các căn cứ không quân luôn là mắc xích quan trọng giúp Quân đội Mỹ vận hành cỗ máy chiến tranh của họ trong gần 20 năm.

0
836