Đỗ Mỹ Linh cùng hai á hậu chụp ảnh kỷ niệm kết thúc nhiệm kỳ

Ba người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2016 diện váy trắng trên bãi biển Đà Nẵng.

0
191

Đỗ Mỹ Linh cùng hai á hậu chụp ảnh kỷ niệm kết thúc nhiệm kỳ - Hình 2

Đỗ Mỹ Linh cùng hai á hậu chụp ảnh kỷ niệm kết thúc nhiệm kỳ - Hình 3

Đỗ Mỹ Linh cùng hai á hậu chụp ảnh kỷ niệm kết thúc nhiệm kỳ - Hình 4

Đỗ Mỹ Linh cùng hai á hậu chụp ảnh kỷ niệm kết thúc nhiệm kỳ - Hình 5

Đỗ Mỹ Linh cùng hai á hậu chụp ảnh kỷ niệm kết thúc nhiệm kỳ - Hình 6

Đỗ Mỹ Linh cùng hai á hậu chụp ảnh kỷ niệm kết thúc nhiệm kỳ - Hình 7

Đỗ Mỹ Linh cùng hai á hậu chụp ảnh kỷ niệm kết thúc nhiệm kỳ - Hình 8

SHARE