Đường cong đốt mắt của mỹ nữ bị trao nhầm vương miện Hoa hậu Hoàn vũ

Sắc vóc của Ariadna Gutierrez ngày càng thăng hoa kể từ sau khi “trượt” ngôi Hoa hậu Hoàn vũ.

0
153

Đường cong đốt mắt của mỹ nữ bị trao nhầm vương miện Hoa hậu Hoàn vũ - Hình 2

Đường cong đốt mắt của mỹ nữ bị trao nhầm vương miện Hoa hậu Hoàn vũ - Hình 3

Đường cong đốt mắt của mỹ nữ bị trao nhầm vương miện Hoa hậu Hoàn vũ - Hình 4

Đường cong đốt mắt của mỹ nữ bị trao nhầm vương miện Hoa hậu Hoàn vũ - Hình 5

Đường cong đốt mắt của mỹ nữ bị trao nhầm vương miện Hoa hậu Hoàn vũ - Hình 6

Đường cong đốt mắt của mỹ nữ bị trao nhầm vương miện Hoa hậu Hoàn vũ - Hình 7

Đường cong đốt mắt của mỹ nữ bị trao nhầm vương miện Hoa hậu Hoàn vũ - Hình 8

Đường cong đốt mắt của mỹ nữ bị trao nhầm vương miện Hoa hậu Hoàn vũ - Hình 9

Đường cong đốt mắt của mỹ nữ bị trao nhầm vương miện Hoa hậu Hoàn vũ - Hình 10

SHARE