Đường cong hoàn hảo của siêu mẫu Lais Ribeiro

Lais Ribeiro khoe dáng đẹp như tạc tượng ở biển Ipanema, quê nhà Brazil hôm 27/11.

0
170

Đường cong hoàn hảo của siêu mẫu Lais Ribeiro - Hình 2

Đường cong hoàn hảo của siêu mẫu Lais Ribeiro - Hình 3

Đường cong hoàn hảo của siêu mẫu Lais Ribeiro - Hình 4

Đường cong hoàn hảo của siêu mẫu Lais Ribeiro - Hình 5

Đường cong hoàn hảo của siêu mẫu Lais Ribeiro - Hình 6

Đường cong hoàn hảo của siêu mẫu Lais Ribeiro - Hình 7

Đường cong hoàn hảo của siêu mẫu Lais Ribeiro - Hình 8

Đường cong hoàn hảo của siêu mẫu Lais Ribeiro - Hình 9

Đường cong hoàn hảo của siêu mẫu Lais Ribeiro - Hình 10

SHARE