Em và nắng, cô gái có nét đẹp băng giá

Bộ ảnh chân dung giản dị với gram màu sáng ấn tượng của NAG Tấn Phạm. Không những vậy bộ ảnh còn được kết hợp giữa sự tương phản của một bên sáng và một bên tối.

0
90

Em và nắng, cô gái có nét đẹp băng giá - Hình 2

Em và nắng, cô gái có nét đẹp băng giá - Hình 3

Em và nắng, cô gái có nét đẹp băng giá - Hình 4

Em và nắng, cô gái có nét đẹp băng giá - Hình 5

Em và nắng, cô gái có nét đẹp băng giá - Hình 6

Em và nắng, cô gái có nét đẹp băng giá - Hình 7

Em và nắng, cô gái có nét đẹp băng giá - Hình 8

Em và nắng, cô gái có nét đẹp băng giá - Hình 9

Em và nắng, cô gái có nét đẹp băng giá - Hình 10

Em và nắng, cô gái có nét đẹp băng giá - Hình 11

SHARE