Gia Linh – Nữ sinh Hà thành gợi cảm trong tạo hình thổ dân

Hình tượng mạnh mẽ của nữ thổ dân cũng giống như tính cách của Gia Linh. Cô sinh viên trường Sư phạm nghệ thuật trung ương đã tự chủ kinh tế từ năm đầu bước vào đại học nhờ vào việc làm người mẫu, tổ chức sự kiện.

0
259

Gia Linh - Nữ sinh Hà thành gợi cảm trong tạo hình thổ dân - Hình 2

Gia Linh - Nữ sinh Hà thành gợi cảm trong tạo hình thổ dân - Hình 3

Gia Linh - Nữ sinh Hà thành gợi cảm trong tạo hình thổ dân - Hình 4

Gia Linh - Nữ sinh Hà thành gợi cảm trong tạo hình thổ dân - Hình 5

Gia Linh - Nữ sinh Hà thành gợi cảm trong tạo hình thổ dân - Hình 6

Gia Linh - Nữ sinh Hà thành gợi cảm trong tạo hình thổ dân - Hình 7

Gia Linh - Nữ sinh Hà thành gợi cảm trong tạo hình thổ dân - Hình 8

Gia Linh - Nữ sinh Hà thành gợi cảm trong tạo hình thổ dân - Hình 9

Gia Linh - Nữ sinh Hà thành gợi cảm trong tạo hình thổ dân - Hình 10

Gia Linh - Nữ sinh Hà thành gợi cảm trong tạo hình thổ dân - Hình 11

Gia Linh - Nữ sinh Hà thành gợi cảm trong tạo hình thổ dân - Hình 12

Gia Linh - Nữ sinh Hà thành gợi cảm trong tạo hình thổ dân - Hình 13

Gia Linh - Nữ sinh Hà thành gợi cảm trong tạo hình thổ dân - Hình 14

SHARE