Hải quân Nga củng cố sức mạnh bằng lớp tàu Đô đốc Grigorovich

Trước khi kết thúc 2017, nhà máy đóng tàu Yantar ở Kaliningrad đã tiến hành lễ thượng cờ hải quân trên tàu Đô đốc Makarov, tàu chiến mới nhất của Hải quân Nga.

0
545