Hải quân Trung Quốc lộ tàu đổ bộ tấn công siêu khủng

Tàu đổ bộ tấn công đời mới của Hải quân Trung Quốc có độ giãn nước lên tới 40.000 tấn.

0
364