Hoa hậu Hoàn vũ Nam Phi:Gợi cảm, quý phái và thân với H’Hen Niê

Tamaryn Green được coi là thí sinh mạnh hàng đầu tại Hoa hậu Hoàn vũ năm nay. Cô đến từ cường quốc sắc đẹp Nam Phi, quê nhà của đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Demi-Leigh Nel-Peters.

0
119

Hoa hậu Hoàn vũ Nam Phi:Gợi cảm, quý phái và thân với HHen Niê - Hình 2

Hoa hậu Hoàn vũ Nam Phi:Gợi cảm, quý phái và thân với HHen Niê - Hình 3

Hoa hậu Hoàn vũ Nam Phi:Gợi cảm, quý phái và thân với HHen Niê - Hình 4

Hoa hậu Hoàn vũ Nam Phi:Gợi cảm, quý phái và thân với HHen Niê - Hình 5

Hoa hậu Hoàn vũ Nam Phi:Gợi cảm, quý phái và thân với HHen Niê - Hình 6

Hoa hậu Hoàn vũ Nam Phi:Gợi cảm, quý phái và thân với HHen Niê - Hình 7

Hoa hậu Hoàn vũ Nam Phi:Gợi cảm, quý phái và thân với HHen Niê - Hình 8

Hoa hậu Hoàn vũ Nam Phi:Gợi cảm, quý phái và thân với HHen Niê - Hình 9

Hoa hậu Hoàn vũ Nam Phi:Gợi cảm, quý phái và thân với HHen Niê - Hình 10

Hoa hậu Hoàn vũ Nam Phi:Gợi cảm, quý phái và thân với HHen Niê - Hình 11

Hoa hậu Hoàn vũ Nam Phi:Gợi cảm, quý phái và thân với HHen Niê - Hình 12

Hoa hậu Hoàn vũ Nam Phi:Gợi cảm, quý phái và thân với HHen Niê - Hình 13

Hoa hậu Hoàn vũ Nam Phi:Gợi cảm, quý phái và thân với HHen Niê - Hình 14

Hoa hậu Hoàn vũ Nam Phi:Gợi cảm, quý phái và thân với HHen Niê - Hình 15

Hoa hậu Hoàn vũ Nam Phi:Gợi cảm, quý phái và thân với HHen Niê - Hình 16

Hoa hậu Hoàn vũ Nam Phi:Gợi cảm, quý phái và thân với HHen Niê - Hình 17

Hoa hậu Hoàn vũ Nam Phi:Gợi cảm, quý phái và thân với HHen Niê - Hình 18

SHARE