Hoa hậu Lý Thiên Nương lạc vào rừng Cúc họa mi, thích sự cổ kính của Hà Nội

Nhân dịp công tác tại Hà Nội, Hoa hậu Lý Thiên Nương có dịp diện áo dài thăm thú vườn hoa Cúc họa mi xinh đẹp.

0
91

Hoa hậu Lý Thiên Nương lạc vào rừng Cúc họa mi, thích sự cổ kính của Hà Nội - Hình 2

Hoa hậu Lý Thiên Nương lạc vào rừng Cúc họa mi, thích sự cổ kính của Hà Nội - Hình 3

Hoa hậu Lý Thiên Nương lạc vào rừng Cúc họa mi, thích sự cổ kính của Hà Nội - Hình 4

Hoa hậu Lý Thiên Nương lạc vào rừng Cúc họa mi, thích sự cổ kính của Hà Nội - Hình 5

Hoa hậu Lý Thiên Nương lạc vào rừng Cúc họa mi, thích sự cổ kính của Hà Nội - Hình 6Hoa hậu Lý Thiên Nương lạc vào rừng Cúc họa mi, thích sự cổ kính của Hà Nội - Hình 7Hoa hậu Lý Thiên Nương lạc vào rừng Cúc họa mi, thích sự cổ kính của Hà Nội - Hình 8

SHARE