Hoa Hậu Rich Kids Jolie Nguyễn: “Here We Go giúp tôi sống đúng với tuổi trẻ của mình”

Không còn đóng khung mình trong hình tượng đài cát, sang chảnh, tại Here We Go người ta nhìn thấy một Jolie Nguyễn hoàn toàn khác, lầy lội hơn, chịu chơi hơn và rực rỡ với thanh xuân của mình.

0
202

Hoa Hậu Rich Kids Jolie Nguyễn: Here We Go giúp tôi sống đúng với tuổi trẻ của mình - Hình 2

Hoa Hậu Rich Kids Jolie Nguyễn: Here We Go giúp tôi sống đúng với tuổi trẻ của mình - Hình 3

Hoa Hậu Rich Kids Jolie Nguyễn: Here We Go giúp tôi sống đúng với tuổi trẻ của mình - Hình 4

Hoa Hậu Rich Kids Jolie Nguyễn: Here We Go giúp tôi sống đúng với tuổi trẻ của mình - Hình 5

Hoa Hậu Rich Kids Jolie Nguyễn: Here We Go giúp tôi sống đúng với tuổi trẻ của mình - Hình 6

Hoa Hậu Rich Kids Jolie Nguyễn: Here We Go giúp tôi sống đúng với tuổi trẻ của mình - Hình 7

Hoa Hậu Rich Kids Jolie Nguyễn: Here We Go giúp tôi sống đúng với tuổi trẻ của mình - Hình 8

Hoa Hậu Rich Kids Jolie Nguyễn: Here We Go giúp tôi sống đúng với tuổi trẻ của mình - Hình 9

Hoa Hậu Rich Kids Jolie Nguyễn: Here We Go giúp tôi sống đúng với tuổi trẻ của mình - Hình 10Hoa Hậu Rich Kids Jolie Nguyễn: Here We Go giúp tôi sống đúng với tuổi trẻ của mình - Hình 11Hoa Hậu Rich Kids Jolie Nguyễn: Here We Go giúp tôi sống đúng với tuổi trẻ của mình - Hình 12

Hoa Hậu Rich Kids Jolie Nguyễn: Here We Go giúp tôi sống đúng với tuổi trẻ của mình - Hình 13Hoa Hậu Rich Kids Jolie Nguyễn: Here We Go giúp tôi sống đúng với tuổi trẻ của mình - Hình 14

SHARE