Hóa ra đây là lý do các công ty “chậm lương” dịp gần tết

Trong dịp gần tết có một số công ty chậm lương của nhân viên, và đây là lý do mà họ chậm lương.

0
104

Theo 24h

SHARE