Hớp hồn vì vòng 1 chắc như gạch của “nữ hoàng phòng gym”

Trên tài khoản Instagram có 8,7 triệu người theo dõi, Jojo Babie đã đăng tải hàng loạt hình ảnh bốc lửa của mình.

0
282
Hớp hồn vì vòng 1 chắc như gạch của nữ hoàng phòng gym - Hình 2
Hớp hồn vì vòng 1 chắc như gạch của nữ hoàng phòng gym - Hình 3
Hớp hồn vì vòng 1 chắc như gạch của nữ hoàng phòng gym - Hình 4
Hớp hồn vì vòng 1 chắc như gạch của nữ hoàng phòng gym - Hình 5
Hớp hồn vì vòng 1 chắc như gạch của nữ hoàng phòng gym - Hình 6
Hớp hồn vì vòng 1 chắc như gạch của nữ hoàng phòng gym - Hình 7
Hớp hồn vì vòng 1 chắc như gạch của nữ hoàng phòng gym - Hình 8
Hớp hồn vì vòng 1 chắc như gạch của nữ hoàng phòng gym - Hình 9
Hớp hồn vì vòng 1 chắc như gạch của nữ hoàng phòng gym - Hình 10

SHARE