‘Hot girl ngủ gật’, Phương Chi và những cô nàng gợi cảm nhất cổ vũ tuyển Việt Nam

Cứ mỗi lần ĐT Việt Nam thi đấu, sự cổ vũ từ các hotgirl trở thành động lực tinh thần không thể thiếu dành cho các tuyển thủ.

0
165

Một trong những fan cuồng của ĐT Việt Nam chính là cô nàng Nguyễn Thuỷ Tiên.

Hot girl ngủ gật, Phương Chi và những cô nàng gợi cảm nhất cổ vũ tuyển Việt Nam - Hình 2
Hot girl ngủ gật, Phương Chi và những cô nàng gợi cảm nhất cổ vũ tuyển Việt Nam - Hình 3
Hot girl ngủ gật, Phương Chi và những cô nàng gợi cảm nhất cổ vũ tuyển Việt Nam - Hình 4
Hot girl ngủ gật, Phương Chi và những cô nàng gợi cảm nhất cổ vũ tuyển Việt Nam - Hình 5
Hot girl ngủ gật, Phương Chi và những cô nàng gợi cảm nhất cổ vũ tuyển Việt Nam - Hình 6
Hot girl ngủ gật, Phương Chi và những cô nàng gợi cảm nhất cổ vũ tuyển Việt Nam - Hình 7
Hot girl ngủ gật, Phương Chi và những cô nàng gợi cảm nhất cổ vũ tuyển Việt Nam - Hình 8
Hot girl ngủ gật, Phương Chi và những cô nàng gợi cảm nhất cổ vũ tuyển Việt Nam - Hình 9
Hot girl ngủ gật, Phương Chi và những cô nàng gợi cảm nhất cổ vũ tuyển Việt Nam - Hình 10
Hot girl ngủ gật, Phương Chi và những cô nàng gợi cảm nhất cổ vũ tuyển Việt Nam - Hình 11
Hot girl ngủ gật, Phương Chi và những cô nàng gợi cảm nhất cổ vũ tuyển Việt Nam - Hình 12
Hot girl ngủ gật, Phương Chi và những cô nàng gợi cảm nhất cổ vũ tuyển Việt Nam - Hình 13
Hot girl ngủ gật, Phương Chi và những cô nàng gợi cảm nhất cổ vũ tuyển Việt Nam - Hình 14
SHARE