Ít khi thay đổi ngoại hình, nhưng có 1 thứ Mai Phương Thúy thay đổi liên tục

Có lẽ trong showbiz Việt, Mai Phương Thúy là nàng hậu thay đổi ít nhất về cách trang điểm, kiểu tóc, màu son, nhưng có một thứ cô thay đổi nhiều nhất.

0
142

Ít khi thay đổi ngoại hình, nhưng có 1 thứ Mai Phương Thúy thay đổi liên tục - Hình 1

Ít khi thay đổi ngoại hình, nhưng có 1 thứ Mai Phương Thúy thay đổi liên tục - Hình 2

Ít khi thay đổi ngoại hình, nhưng có 1 thứ Mai Phương Thúy thay đổi liên tục - Hình 3

Ít khi thay đổi ngoại hình, nhưng có 1 thứ Mai Phương Thúy thay đổi liên tục - Hình 4

Ít khi thay đổi ngoại hình, nhưng có 1 thứ Mai Phương Thúy thay đổi liên tục - Hình 5

Ít khi thay đổi ngoại hình, nhưng có 1 thứ Mai Phương Thúy thay đổi liên tục - Hình 6

Ít khi thay đổi ngoại hình, nhưng có 1 thứ Mai Phương Thúy thay đổi liên tục - Hình 7

Ít khi thay đổi ngoại hình, nhưng có 1 thứ Mai Phương Thúy thay đổi liên tục - Hình 8

Ít khi thay đổi ngoại hình, nhưng có 1 thứ Mai Phương Thúy thay đổi liên tục - Hình 9

Ít khi thay đổi ngoại hình, nhưng có 1 thứ Mai Phương Thúy thay đổi liên tục - Hình 10

Ít khi thay đổi ngoại hình, nhưng có 1 thứ Mai Phương Thúy thay đổi liên tục - Hình 11

Ít khi thay đổi ngoại hình, nhưng có 1 thứ Mai Phương Thúy thay đổi liên tục - Hình 12

Ít khi thay đổi ngoại hình, nhưng có 1 thứ Mai Phương Thúy thay đổi liên tục - Hình 13

Ít khi thay đổi ngoại hình, nhưng có 1 thứ Mai Phương Thúy thay đổi liên tục - Hình 14

Ít khi thay đổi ngoại hình, nhưng có 1 thứ Mai Phương Thúy thay đổi liên tục - Hình 15

SHARE