Không hở hang, Hoàng Thuỳ Linh vẫn thu hút với thời trang vạn người mê

Ngồi ghế nóng một chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc, Hoàng Thùy Linh được khen ngợi hết lời về phong cách thời trang tinh tế.

0
152

 

Không hở hang, Hoàng Thuỳ Linh vẫn thu hút với thời trang vạn người mê - Hình 2

Không hở hang, Hoàng Thuỳ Linh vẫn thu hút với thời trang vạn người mê - Hình 3

Không hở hang, Hoàng Thuỳ Linh vẫn thu hút với thời trang vạn người mê - Hình 4

Không hở hang, Hoàng Thuỳ Linh vẫn thu hút với thời trang vạn người mê - Hình 5

Không hở hang, Hoàng Thuỳ Linh vẫn thu hút với thời trang vạn người mê - Hình 6

Không hở hang, Hoàng Thuỳ Linh vẫn thu hút với thời trang vạn người mê - Hình 7

Không hở hang, Hoàng Thuỳ Linh vẫn thu hút với thời trang vạn người mê - Hình 8

Không hở hang, Hoàng Thuỳ Linh vẫn thu hút với thời trang vạn người mê - Hình 9

Không hở hang, Hoàng Thuỳ Linh vẫn thu hút với thời trang vạn người mê - Hình 10

SHARE