Không khoe thì thôi, chứ Jisoo (Blackpink) đã để lộ cơ bụng thì fan chỉ có nước ‘rớt hàm’

Blackpink quảng bá hit &’As if it’s your last’ tại một trường đại học ở Hàn và ngay lập tức, cơ bụng của Jisoo đã cướp spotlight của cả buổi biểu diễn.

0
142

Không khoe thì thôi, chứ Jisoo (Blackpink) đã để lộ cơ bụng thì fan chỉ có nước rớt hàm - Hình 3

Không khoe thì thôi, chứ Jisoo (Blackpink) đã để lộ cơ bụng thì fan chỉ có nước rớt hàm - Hình 4

Không khoe thì thôi, chứ Jisoo (Blackpink) đã để lộ cơ bụng thì fan chỉ có nước rớt hàm - Hình 5

Không khoe thì thôi, chứ Jisoo (Blackpink) đã để lộ cơ bụng thì fan chỉ có nước rớt hàm - Hình 6

Không khoe thì thôi, chứ Jisoo (Blackpink) đã để lộ cơ bụng thì fan chỉ có nước rớt hàm - Hình 7

SHARE