Không riêng Kỳ Duyên, cả “người yêu tin đồn” của nàng Hậu cũng rất siêng khoe vòng 1 đẫy đà

Không riêng gì Kỳ Duyên, mà hơn nữa là cả “người yêu tin đồn” của nàng Hậu – siêu mẫu Minh Triệu cũng cực kỳ siêng năng trong mấy khoản khoe hình thể bốc lửa, đặc biệt là vòng 1 căng đầy.

0
229
Không riêng Kỳ Duyên, cả người yêu tin đồn của nàng Hậu cũng rất siêng khoe vòng 1 đẫy đà - Hình 2
Không riêng Kỳ Duyên, cả người yêu tin đồn của nàng Hậu cũng rất siêng khoe vòng 1 đẫy đà - Hình 3
Không riêng Kỳ Duyên, cả người yêu tin đồn của nàng Hậu cũng rất siêng khoe vòng 1 đẫy đà - Hình 4
Không riêng Kỳ Duyên, cả người yêu tin đồn của nàng Hậu cũng rất siêng khoe vòng 1 đẫy đà - Hình 5
Không riêng Kỳ Duyên, cả người yêu tin đồn của nàng Hậu cũng rất siêng khoe vòng 1 đẫy đà - Hình 6
Không riêng Kỳ Duyên, cả người yêu tin đồn của nàng Hậu cũng rất siêng khoe vòng 1 đẫy đà - Hình 7
Không riêng Kỳ Duyên, cả người yêu tin đồn của nàng Hậu cũng rất siêng khoe vòng 1 đẫy đà - Hình 8
Không riêng Kỳ Duyên, cả người yêu tin đồn của nàng Hậu cũng rất siêng khoe vòng 1 đẫy đà - Hình 9
Không riêng Kỳ Duyên, cả người yêu tin đồn của nàng Hậu cũng rất siêng khoe vòng 1 đẫy đà - Hình 10
Không riêng Kỳ Duyên, cả người yêu tin đồn của nàng Hậu cũng rất siêng khoe vòng 1 đẫy đà - Hình 11
Không riêng Kỳ Duyên, cả người yêu tin đồn của nàng Hậu cũng rất siêng khoe vòng 1 đẫy đà - Hình 12
Không riêng Kỳ Duyên, cả người yêu tin đồn của nàng Hậu cũng rất siêng khoe vòng 1 đẫy đà - Hình 13

SHARE