Lắp thêm “mắt thần” M16 vẫn vô dụng chiến trường Việt Nam

0
96