Mỗi ngày Ngân hàng Phương Đông lãi gần 3 tỷ đồng

0
39

Trong 6 tháng đầu năm 2017, OCB ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế đạt 494 tỷ đồng, cao hơn 2% so với lợi nhuận cả năm 2016 và gấp đôi so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu đã được nhà băng này kéo giảm xuống còn 1,67%, bao gồm cả nợ Công ty quản lý tài sản – VAMC là 2,61%.

Với mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm 2017 là 780 tỷ đồng thì sau nửa năm OCB đã đạt 63% kế hoạch đề ra.

 Trong 6 tháng đầu năm, một số chỉ tiêu khác cũng của OCB cũng tăng trưởng khá ấn tượng như tổng tài sản đạt 72.755 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ, Tổng dư nợ thị trường 1 đạt hơn 44.960 tỷ đồng và tổng huy động thị trường 1 đạt 51.300 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 25% và 32% so với cùng kỳ.

Bên cạnh duy trì các sản phẩm, dịch vụ chất lượng, OCB vẫn đang tiếp tục hướng đến là một trong những nhà băng bán lẻ đa chức năng bằng cách tăng cường năng lực phục vụ khách hàng, phát triển sản phẩm, quản trị rủi ro, tự động hoá các quy trình, dịch vụ…

Tháng 4/2017 vừa qua, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s xếp OCB ở mức B2, tức mức ổn định và sau mức dành cho Chính phủ.

 

Theo Infonet