Mỹ: máy bay B-52 cải tiến sẽ được “thử lửa” ở Trung Đông

Các máy bay B-52 tới Trung Đông lần này đều là loại B-52 đã được cải tiến, cho phép chúng mang theo các loại bom thông minh hơn

0
1471