Nga tung “nắm đấm thép” giúp Quân đội Syria vây chặt IS

0
100