Ngắm cặp đôi nữ sinh trường Cảnh sát, Sư phạm đăng quang Imiss Thăng Long 2018

Nếu như nữ sinh đến từ Học viện Cảnh sát nhân dân Đồng Hoàng Anh xuất sắc ở hạng mục thi ảnh thì Mạc Thùy Dương (ĐH Sư phạm Hà Nội) lại có màn trình diễn ấn tượng ở nội dung Ca hát.

0
171

Ngắm cặp đôi nữ sinh trường Cảnh sát, Sư phạm đăng quang Imiss Thăng Long 2018 - Hình 2

Ngắm cặp đôi nữ sinh trường Cảnh sát, Sư phạm đăng quang Imiss Thăng Long 2018 - Hình 3

Ngắm cặp đôi nữ sinh trường Cảnh sát, Sư phạm đăng quang Imiss Thăng Long 2018 - Hình 4

Ngắm cặp đôi nữ sinh trường Cảnh sát, Sư phạm đăng quang Imiss Thăng Long 2018 - Hình 5

Ngắm cặp đôi nữ sinh trường Cảnh sát, Sư phạm đăng quang Imiss Thăng Long 2018 - Hình 6

Ngắm cặp đôi nữ sinh trường Cảnh sát, Sư phạm đăng quang Imiss Thăng Long 2018 - Hình 7

Ngắm cặp đôi nữ sinh trường Cảnh sát, Sư phạm đăng quang Imiss Thăng Long 2018 - Hình 8

Ngắm cặp đôi nữ sinh trường Cảnh sát, Sư phạm đăng quang Imiss Thăng Long 2018 - Hình 9

Ngắm cặp đôi nữ sinh trường Cảnh sát, Sư phạm đăng quang Imiss Thăng Long 2018 - Hình 10

Ngắm cặp đôi nữ sinh trường Cảnh sát, Sư phạm đăng quang Imiss Thăng Long 2018 - Hình 11

Ngắm cặp đôi nữ sinh trường Cảnh sát, Sư phạm đăng quang Imiss Thăng Long 2018 - Hình 12

Ngắm cặp đôi nữ sinh trường Cảnh sát, Sư phạm đăng quang Imiss Thăng Long 2018 - Hình 13

Ngắm cặp đôi nữ sinh trường Cảnh sát, Sư phạm đăng quang Imiss Thăng Long 2018 - Hình 14

SHARE