Ngắm thân hình ‘chuẩn không cần chỉnh’ của người mẫu Quả Nhi

Quả Nhi là người mẫu nổi tiếng ở Trung Quốc. Cô được trời phú cho gương mặt xinh đẹp, và đặc biệt là số đo 3 vòng cực hoàn hảo.

0
167

Ngắm thân hình chuẩn không cần chỉnh của người mẫu Quả Nhi - Hình 2

Ngắm thân hình chuẩn không cần chỉnh của người mẫu Quả Nhi - Hình 3

Ngắm thân hình chuẩn không cần chỉnh của người mẫu Quả Nhi - Hình 4

Ngắm thân hình chuẩn không cần chỉnh của người mẫu Quả Nhi - Hình 5

Ngắm thân hình chuẩn không cần chỉnh của người mẫu Quả Nhi - Hình 6

Ngắm thân hình chuẩn không cần chỉnh của người mẫu Quả Nhi - Hình 7

Ngắm thân hình chuẩn không cần chỉnh của người mẫu Quả Nhi - Hình 8

Ngắm thân hình chuẩn không cần chỉnh của người mẫu Quả Nhi - Hình 9

Ngắm thân hình chuẩn không cần chỉnh của người mẫu Quả Nhi - Hình 10

Ngắm thân hình chuẩn không cần chỉnh của người mẫu Quả Nhi - Hình 11

Ngắm thân hình chuẩn không cần chỉnh của người mẫu Quả Nhi - Hình 12

Ngắm thân hình chuẩn không cần chỉnh của người mẫu Quả Nhi - Hình 13

SHARE