Ngắm vẻ đẹp “hoang dã” của những bóng hồng bên môtô cỡ lớn

Không phải cứ mày râu mới hay phượt và cầm cương những môtô cỡ lớn mà ngay cả những bóng hồng xinh đẹp cũng thích thú loại phương tiện này.

0
65

Ngắm vẻ đẹp hoang dã của những bóng hồng bên môtô cỡ lớn - Hình 2

Ngắm vẻ đẹp hoang dã của những bóng hồng bên môtô cỡ lớn - Hình 3

Ngắm vẻ đẹp hoang dã của những bóng hồng bên môtô cỡ lớn - Hình 4

Ngắm vẻ đẹp hoang dã của những bóng hồng bên môtô cỡ lớn - Hình 5

Ngắm vẻ đẹp hoang dã của những bóng hồng bên môtô cỡ lớn - Hình 6

Ngắm vẻ đẹp hoang dã của những bóng hồng bên môtô cỡ lớn - Hình 7

Ngắm vẻ đẹp hoang dã của những bóng hồng bên môtô cỡ lớn - Hình 8

Ngắm vẻ đẹp hoang dã của những bóng hồng bên môtô cỡ lớn - Hình 9

Ngắm vẻ đẹp hoang dã của những bóng hồng bên môtô cỡ lớn - Hình 10

Ngắm vẻ đẹp hoang dã của những bóng hồng bên môtô cỡ lớn - Hình 11

Ngắm vẻ đẹp hoang dã của những bóng hồng bên môtô cỡ lớn - Hình 12

SHARE