Ngắm vẻ đẹp phổng phao của Á hậu Diệu Thùy

Á hậu Diệu Thuỳ cũng chính là một trong những ứng viên nổi bật cho tấm vé tham dự Miss International 2018 thay thế Á hậu Thanh Tú.

0
299

Ngắm vẻ đẹp phổng phao của Á hậu Diệu Thùy - Hình 2

Ngắm vẻ đẹp phổng phao của Á hậu Diệu Thùy - Hình 3

Ngắm vẻ đẹp phổng phao của Á hậu Diệu Thùy - Hình 4

Ngắm vẻ đẹp phổng phao của Á hậu Diệu Thùy - Hình 5

Ngắm vẻ đẹp phổng phao của Á hậu Diệu Thùy - Hình 6

Ngắm vẻ đẹp phổng phao của Á hậu Diệu Thùy - Hình 7

Ngắm vẻ đẹp phổng phao của Á hậu Diệu Thùy - Hình 8

Ngắm vẻ đẹp phổng phao của Á hậu Diệu Thùy - Hình 9

SHARE