‘Người đẹp xứ Tuyên’ làm đồ án tốt nghiệp loại giỏi ngành đồ họa

‘Người đẹp xứ Tuyên’ Trương Thị Ngọc Ánh vừa làm đồ án tốt nghiệp xếp loại giỏi, khoa Đồ họa, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp ( Hà Nội).

0
152

Người đẹp xứ Tuyên làm đồ án tốt nghiệp loại giỏi ngành đồ họa - Hình 2

Người đẹp xứ Tuyên làm đồ án tốt nghiệp loại giỏi ngành đồ họa - Hình 3

Người đẹp xứ Tuyên làm đồ án tốt nghiệp loại giỏi ngành đồ họa - Hình 4

Người đẹp xứ Tuyên làm đồ án tốt nghiệp loại giỏi ngành đồ họa - Hình 5

Người đẹp xứ Tuyên làm đồ án tốt nghiệp loại giỏi ngành đồ họa - Hình 6

SHARE