Người yêu Lâm Tây, Quang Hải: Ai mới là đệ nhất gợi cảm giới WAG Việt

Bạn gái thủ môn Văn Lâm chia sẻ: “Quần ngắn là style của tôi. Tôi thích mặc ngắn nhưng không lộ liễu, phải biết cách phối đồ nếu không sẽ phản cảm.”

0
111

Người yêu Lâm Tây, Quang Hải: Ai mới là đệ nhất gợi cảm giới WAG Việt - Hình 1

Người yêu Lâm Tây, Quang Hải: Ai mới là đệ nhất gợi cảm giới WAG Việt - Hình 2

Người yêu Lâm Tây, Quang Hải: Ai mới là đệ nhất gợi cảm giới WAG Việt - Hình 4

Người yêu Lâm Tây, Quang Hải: Ai mới là đệ nhất gợi cảm giới WAG Việt - Hình 5

Người yêu Lâm Tây, Quang Hải: Ai mới là đệ nhất gợi cảm giới WAG Việt - Hình 6

Người yêu Lâm Tây, Quang Hải: Ai mới là đệ nhất gợi cảm giới WAG Việt - Hình 7

Người yêu Lâm Tây, Quang Hải: Ai mới là đệ nhất gợi cảm giới WAG Việt - Hình 8

Người yêu Lâm Tây, Quang Hải: Ai mới là đệ nhất gợi cảm giới WAG Việt - Hình 9

Người yêu Lâm Tây, Quang Hải: Ai mới là đệ nhất gợi cảm giới WAG Việt - Hình 10

Người yêu Lâm Tây, Quang Hải: Ai mới là đệ nhất gợi cảm giới WAG Việt - Hình 11

Người yêu Lâm Tây, Quang Hải: Ai mới là đệ nhất gợi cảm giới WAG Việt - Hình 12

Người yêu Lâm Tây, Quang Hải: Ai mới là đệ nhất gợi cảm giới WAG Việt - Hình 13

Người yêu Lâm Tây, Quang Hải: Ai mới là đệ nhất gợi cảm giới WAG Việt - Hình 14

Người yêu Lâm Tây, Quang Hải: Ai mới là đệ nhất gợi cảm giới WAG Việt - Hình 15

Người yêu Lâm Tây, Quang Hải: Ai mới là đệ nhất gợi cảm giới WAG Việt - Hình 16

Người yêu Lâm Tây, Quang Hải: Ai mới là đệ nhất gợi cảm giới WAG Việt - Hình 17

Người yêu Lâm Tây, Quang Hải: Ai mới là đệ nhất gợi cảm giới WAG Việt - Hình 18

SHARE