Nhan sắc hoa khôi ĐH Y dược Thái Nguyên 2018 thường bị nhầm là gái Tây

Hồ Liên (23 tuổi) đăng quang hoa khôi “Gương mặt nữ sinh viên Y dược 2018″ do ĐH Y dược Thái Nguyên tổ chức. Cô đã tốt nghiệp, hiện làm dược sĩ kiêm người mẫu ảnh.

0
190

Nhan sắc hoa khôi ĐH Y dược Thái Nguyên 2018 thường bị nhầm là gái Tây - Hình 1

Nhan sắc hoa khôi ĐH Y dược Thái Nguyên 2018 thường bị nhầm là gái Tây - Hình 2

Nhan sắc hoa khôi ĐH Y dược Thái Nguyên 2018 thường bị nhầm là gái Tây - Hình 4

Nhan sắc hoa khôi ĐH Y dược Thái Nguyên 2018 thường bị nhầm là gái Tây - Hình 5

Nhan sắc hoa khôi ĐH Y dược Thái Nguyên 2018 thường bị nhầm là gái Tây - Hình 6

Nhan sắc hoa khôi ĐH Y dược Thái Nguyên 2018 thường bị nhầm là gái Tây - Hình 7

Nhan sắc hoa khôi ĐH Y dược Thái Nguyên 2018 thường bị nhầm là gái Tây - Hình 8

Nhan sắc hoa khôi ĐH Y dược Thái Nguyên 2018 thường bị nhầm là gái Tây - Hình 9

Nhan sắc hoa khôi ĐH Y dược Thái Nguyên 2018 thường bị nhầm là gái Tây - Hình 10

Nhan sắc hoa khôi ĐH Y dược Thái Nguyên 2018 thường bị nhầm là gái Tây - Hình 11

Nhan sắc hoa khôi ĐH Y dược Thái Nguyên 2018 thường bị nhầm là gái Tây - Hình 12

Nhan sắc hoa khôi ĐH Y dược Thái Nguyên 2018 thường bị nhầm là gái Tây - Hình 13

Nhan sắc hoa khôi ĐH Y dược Thái Nguyên 2018 thường bị nhầm là gái Tây - Hình 14

Nhan sắc hoa khôi ĐH Y dược Thái Nguyên 2018 thường bị nhầm là gái Tây - Hình 15

Nhan sắc hoa khôi ĐH Y dược Thái Nguyên 2018 thường bị nhầm là gái Tây - Hình 16

SHARE