Nhan sắc vận động viên đua thuyền 9X dự thi Hoa hậu Bản sắc Việt 2019

Dương Thị Bích Loan (sinh năm 1998 đến từ Thái Nguyên) là vận động viên đua thuyền chuyên nghiệp, sở hữu gương mặt khả ái.

0
86
Nhan sắc vận động viên đua thuyền 9X dự thi Hoa hậu Bản sắc Việt 2019 - Hình 2
Nhan sắc vận động viên đua thuyền 9X dự thi Hoa hậu Bản sắc Việt 2019 - Hình 3
Nhan sắc vận động viên đua thuyền 9X dự thi Hoa hậu Bản sắc Việt 2019 - Hình 4
Nhan sắc vận động viên đua thuyền 9X dự thi Hoa hậu Bản sắc Việt 2019 - Hình 5
Nhan sắc vận động viên đua thuyền 9X dự thi Hoa hậu Bản sắc Việt 2019 - Hình 6
Nhan sắc vận động viên đua thuyền 9X dự thi Hoa hậu Bản sắc Việt 2019 - Hình 7
Nhan sắc vận động viên đua thuyền 9X dự thi Hoa hậu Bản sắc Việt 2019 - Hình 8
Nhan sắc vận động viên đua thuyền 9X dự thi Hoa hậu Bản sắc Việt 2019 - Hình 9
Nhan sắc vận động viên đua thuyền 9X dự thi Hoa hậu Bản sắc Việt 2019 - Hình 10
SHARE