Nhật Bản bán thủy phi cơ cho Ấn Độ, một liên minh đang hình thành?

Khi mà mối liên kết chiến lược giữa Ấn Độ và Nhật Bản ngày càng thắt chặt qua các hợp đồng mua bán vũ khí mới, thì nó cũng vô hình chung tạo sức ép lớn lên giấc mơ xây dựng "hải quân biển xanh" của Bắc Kinh.

0
815
SHARE