Nóng: Trung Quốc vừa hạ thủy siêu hạm 10.000 tấn Type 055

0
51

theo Kiến Thức