Phí Quỳnh Anh, người mẫu khuôn mặt đẹp như tây

Em gái vừa có bộ ảnh với phong cách cô gái cô đơn trên nước Pháp, nhìn rất là năng động của phụ nữ thời công nghệ bấy giờ.

0
192

Phí Quỳnh Anh, người mẫu khuôn mặt đẹp như tây - Hình 1

Phí Quỳnh Anh, người mẫu khuôn mặt đẹp như tây - Hình 2

Phí Quỳnh Anh, người mẫu khuôn mặt đẹp như tây - Hình 3

Phí Quỳnh Anh, người mẫu khuôn mặt đẹp như tây - Hình 4

Phí Quỳnh Anh, người mẫu khuôn mặt đẹp như tây - Hình 5

Phí Quỳnh Anh, người mẫu khuôn mặt đẹp như tây - Hình 6

Phí Quỳnh Anh, người mẫu khuôn mặt đẹp như tây - Hình 8

Phí Quỳnh Anh, người mẫu khuôn mặt đẹp như tây - Hình 9

Phí Quỳnh Anh, người mẫu khuôn mặt đẹp như tây - Hình 10

SHARE