Rửa mắt cuối tuần với mỹ nhân diện đồ chíp đầy cá tính bên chiếc Mini

Mini là một nhãn hiệu xe vô cùng cá tính với một lối thiết kế đặc trưng. Trên đây, chúng ta sẽ cùng đến với một bộ ảnh đẹp lấy tâm điểm là một người mẫu nội y có thừa cá tính y như chiếc Mini vậy.

0
102
Rửa mắt cuối tuần với mỹ nhân diện đồ chíp đầy cá tính bên chiếc Mini - Hình 2
Rửa mắt cuối tuần với mỹ nhân diện đồ chíp đầy cá tính bên chiếc Mini - Hình 3
Rửa mắt cuối tuần với mỹ nhân diện đồ chíp đầy cá tính bên chiếc Mini - Hình 4
Rửa mắt cuối tuần với mỹ nhân diện đồ chíp đầy cá tính bên chiếc Mini - Hình 5
Rửa mắt cuối tuần với mỹ nhân diện đồ chíp đầy cá tính bên chiếc Mini - Hình 6
Rửa mắt cuối tuần với mỹ nhân diện đồ chíp đầy cá tính bên chiếc Mini - Hình 7
Rửa mắt cuối tuần với mỹ nhân diện đồ chíp đầy cá tính bên chiếc Mini - Hình 8
Rửa mắt cuối tuần với mỹ nhân diện đồ chíp đầy cá tính bên chiếc Mini - Hình 9
Rửa mắt cuối tuần với mỹ nhân diện đồ chíp đầy cá tính bên chiếc Mini - Hình 10
Rửa mắt cuối tuần với mỹ nhân diện đồ chíp đầy cá tính bên chiếc Mini - Hình 11
Rửa mắt cuối tuần với mỹ nhân diện đồ chíp đầy cá tính bên chiếc Mini - Hình 12
Rửa mắt cuối tuần với mỹ nhân diện đồ chíp đầy cá tính bên chiếc Mini - Hình 13

SHARE