Sandara Park (2NE1) – Mỹ nhân thời trang đường phố Hypebeast không đụng hàng của Kpop

Dù sở hữu sắc đẹp mỹ nhân như hoa như ngọc nhưng Dara lại rời xa style “bánh bèo” và trung thành với đồ Hip Hop.

0
54

Sandara Park (2NE1) - Mỹ nhân thời trang đường phố Hypebeast không đụng hàng của Kpop - Hình 2

Sandara Park (2NE1) - Mỹ nhân thời trang đường phố Hypebeast không đụng hàng của Kpop - Hình 3

Sandara Park (2NE1) - Mỹ nhân thời trang đường phố Hypebeast không đụng hàng của Kpop - Hình 4

Sandara Park (2NE1) - Mỹ nhân thời trang đường phố Hypebeast không đụng hàng của Kpop - Hình 5

Sandara Park (2NE1) - Mỹ nhân thời trang đường phố Hypebeast không đụng hàng của Kpop - Hình 6

Sandara Park (2NE1) - Mỹ nhân thời trang đường phố Hypebeast không đụng hàng của Kpop - Hình 7

Sandara Park (2NE1) - Mỹ nhân thời trang đường phố Hypebeast không đụng hàng của Kpop - Hình 8

Sandara Park (2NE1) - Mỹ nhân thời trang đường phố Hypebeast không đụng hàng của Kpop - Hình 9

Sandara Park (2NE1) - Mỹ nhân thời trang đường phố Hypebeast không đụng hàng của Kpop - Hình 10

Sandara Park (2NE1) - Mỹ nhân thời trang đường phố Hypebeast không đụng hàng của Kpop - Hình 11

Sandara Park (2NE1) - Mỹ nhân thời trang đường phố Hypebeast không đụng hàng của Kpop - Hình 12

Sandara Park (2NE1) - Mỹ nhân thời trang đường phố Hypebeast không đụng hàng của Kpop - Hình 13

Sandara Park (2NE1) - Mỹ nhân thời trang đường phố Hypebeast không đụng hàng của Kpop - Hình 14

Sandara Park (2NE1) - Mỹ nhân thời trang đường phố Hypebeast không đụng hàng của Kpop - Hình 15

SHARE