Sao nữ Hàn đua nhau buộc tóc 2 bên: Irene (Red Velvet) xinh xuất thần

Kiểu tóc “cưa sừng làm nghé” này bỗng được cả loạt sao nữ Hàn cùng để. Thế nhưng có người vẫn đẹp xuất sắc nhưng cũng có người thay đổi khó nhận ra.

0
124

Sao nữ Hàn đua nhau buộc tóc 2 bên: Irene (Red Velvet) xinh xuất thần - Hình 2

Sao nữ Hàn đua nhau buộc tóc 2 bên: Irene (Red Velvet) xinh xuất thần - Hình 3

Sao nữ Hàn đua nhau buộc tóc 2 bên: Irene (Red Velvet) xinh xuất thần - Hình 4

Sao nữ Hàn đua nhau buộc tóc 2 bên: Irene (Red Velvet) xinh xuất thần - Hình 5

Sao nữ Hàn đua nhau buộc tóc 2 bên: Irene (Red Velvet) xinh xuất thần - Hình 6

Sao nữ Hàn đua nhau buộc tóc 2 bên: Irene (Red Velvet) xinh xuất thần - Hình 7

Sao nữ Hàn đua nhau buộc tóc 2 bên: Irene (Red Velvet) xinh xuất thần - Hình 8

Sao nữ Hàn đua nhau buộc tóc 2 bên: Irene (Red Velvet) xinh xuất thần - Hình 9

Sao nữ Hàn đua nhau buộc tóc 2 bên: Irene (Red Velvet) xinh xuất thần - Hình 10

Sao nữ Hàn đua nhau buộc tóc 2 bên: Irene (Red Velvet) xinh xuất thần - Hình 11

Sao nữ Hàn đua nhau buộc tóc 2 bên: Irene (Red Velvet) xinh xuất thần - Hình 12

Sao nữ Hàn đua nhau buộc tóc 2 bên: Irene (Red Velvet) xinh xuất thần - Hình 13

Sao nữ Hàn đua nhau buộc tóc 2 bên: Irene (Red Velvet) xinh xuất thần - Hình 14

Sao nữ Hàn đua nhau buộc tóc 2 bên: Irene (Red Velvet) xinh xuất thần - Hình 15

Sao nữ Hàn đua nhau buộc tóc 2 bên: Irene (Red Velvet) xinh xuất thần - Hình 16

SHARE